Argument

8 av 10 svenskar vill se undervisning
kring psykisk hälsa.

Det finns efterfrågan, forskning och goda exempel för att sätta psykisk hälsa på schemat. Det som krävs är politisk vilja.

Forskning

Rapporter visar att undervisning kring psykisk hälsa både förbättrar lärandet och förbygger ohälsa.

Folkhälsomyndigheten har i en forskningsöversikt från 2020 visat att barns psykiska besvär minskar när de får lära sig om psykisk hälsa i skolan. Flera program fungerar enligt SBU (2021).

I sin rapport Hälsa för lärande – lärande för hälsa (2019) har Skolverket slagit fast att hälsa är en förutsättning för lärande. God psykisk hälsa gör det lättare att klara läromålen.

Därför har Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderat att alla unga ska ges skolundervisning kring psykisk hälsa. Åtta av tio svenskar är för förslaget, visar en opinionsundersökning från Novus.

Eftersom det är billigare att sprida kunskap än att tillhandahålla psykiatrisk vård, lyfter WHO fram skolundervisning som en av de mest kostnadseffektiva insatserna för att minska psykisk ohälsa.

Samhället får tillbaka investeringen flera gånger om.

Goda exempel

Undervisningen kan utformas på olika sätt. Som ett eget ämne, ett obligatoriskt moment eller integrerat i övrig undervisning.

I vårt grannland Finland, känt för sin topprankning i PISA, är hälsokunskap ett skolämne sedan år 2004. Detsamma gäller Nya Zeeland och flera amerikanska delstater.

I Sverige finns lokala eldsjälar som driver frågan inom ramen för befintlig undervisning. De arrangerar temadagar, tar fram eget undervisningsmaterial och i exempelvis Region Västmanland erbjuds gratis utbildning i programmet YAM till alla skolor.

Men svenska skolan ska vara likvärdig. Var man bor ska inte avgöra om man som elev får ta del av denna livsviktiga kunskap eller inte.

Därför krävs politiska beslut på nationell nivå.

Program

Det finns flera skolprogram som visat sig ha god effekt. Här är några exempel. Läs mer i SBU:s sammanställning.


Promoting Alternative Thinking Strategies

Program för låg- och mellanstadium där eleverna får träna sig i känslohantering, självkontroll och konfliktlösning. Det finns flera moduler som kan erbjudas från skolstart till åk 6. PATHS har visat sig skapa både bättre hälsa för eleverna och ökad studiero i klassrummet.

Youth Aware
of Mental Health

Program för åk 7-9 där eleverna vid fem timslånga tillfällen får lära sig om psykisk hälsa och träna viktiga färdigheter som känslohantering och problemlösning. Bevisad effekt från en studie med 11 000 elever i tio EU-länder. Läs mer hos Karolinska Institutet.

Trots att det är valår har inget parti höjt rösten i frågan. Här är vårt budskap till dem.