Material

Det är bara att börja.

Många utmaningar återstår innan psykisk hälsa är en självklarhet på schemat. De flesta forskningsbaserade program som finns har dyra licenskostnader och det saknas läromål att förhålla sig till. Samtidigt är efterfrågan stor bland eleverna.

Här samlar vi inspiration och gratismaterial för dig som undervisar.


UR samlar program, poddar och föreläsningar om psykisk hälsa som kan användas i undervisningen.

För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa är en digital utbildning som riktar sig till högstadiet.

Ett lekfullt material av Rädda Barnen för barn 9-12 år om att förstå sig själv och sina känslor bättre.

”På vår skola är detta självklart lika viktigt som fysisk hälsa. Idrott och hälsa innehåller undervisning, övningar och reflektioner kring hur man mår. Hela kollegiet deltar när vi fördjupar oss i hur vi kan jobba ännu mer med frågorna och vi har ett nära samarbete med elevhälsan. I alla utvärderingar framgår tydligt hur uppskattat det är av eleverna.”

Catharina Elgh, rektor Sveaskolan

Har du förslag på material som borde finnas här?