Engagera dig

Stötta uppropet

Hälsa handlar inte bara om kroppen – unga måste få lära sig om psykisk hälsa i skolan. Tillsammans gör vi ett upprop till skolminister Lotta Edholm.

Varför tycker just du att det är viktigt med skolundervisning i psykisk hälsa? Följ oss på Instagram och dela din berättelse.

#psykiskhälsapåschemat

Vi skriver historia

I mitten av 1800-talet blev undervisning i fysisk hälsa obligatoriskt i svenska skolan. Hundra år senare infördes skolundervisning i sexuell hälsa. Nu är det hög tid för nästa utbildningsreform!

Nu sätter vi psykisk hälsa på schemat