Psykisk hälsa på schemat

Psykisk hälsa på schemat

Unga som lär sig om psykisk hälsa i skolan mår bättre. Kunskapen måste bli en självklar del av skolans läroplan – lika självklar som fysisk hälsa.

Hjälp oss att sätta psykisk hälsa på schemat!

Vi stöttar kampanjen

Undervisningen

Grundläggande kunskaper om psykisk hälsa rustar unga för livet. Här är exempel på innehåll.


Känslor och känslohantering
Förstå och hantera känslor som oro, motivation och stress.

Grundläggande färdigheter
Exempelvis problemlösning, konflikthantering och be om hjälp.

Faktorer som påverkar psykisk hälsa
Till exempel motion, sömn, sociala medier och samhällsfaktorer.

Psykisk ohälsa
När och hur man bör söka hjälp vid psykiska besvär.

Vad väntar vi på?

Anledningar


Experter rekommenderar det. Forskning visar att elever som lär sig om psykisk hälsa mår bättre. Därför är det WHO:s främsta rekommendation hur samhället kan stärka ungas psykiska hälsa.

Unga kräver det. I en rad initiativ har svenska elever och ideella organisationer efterlyst skolundervisning i psykisk hälsa. Många elevkårer arrangerar egna temadagar och utbildningar.

Goda exempel finns. Finland, Danmark och Norge har redan infört undervisning i psykisk hälsa. Det finns svenska exempel – men det ska inte vara beroende av eldsjälar. Nationella beslut krävs.

Ett växande problem

Psykisk (o)hälsa i siffror


50 %

av unga upplever psykiska besvär

1/3

dödsfall bland unga är självmord

8 av 10

svenskar vill se psykisk hälsa på schemat

Vi står på ungas sida

Nu går vi samman i ett gemensamt upprop – elever, lärare, organisationer och allmänhet.

Målet är att alla unga ska få lära sig om psykisk hälsa i skolan. Skolor måste få förutsättningar att undervisa om denna livsviktiga kunskap.

Tillsammans sätter vi psykisk hälsa på schemat!