Psykisk hälsa på schemat

För hälsa och lärande!

Psykisk hälsa är en förutsättning för lärande. Den förtjänar en lika självklar plats i skolans undervisning som fysisk hälsa.

Det är hög tid att vi inför psykisk hälsa på schemat.

Vad väntar vi på?

Anledningar


Forskningen är tydlig. Undervisning kring psykisk hälsa är ett kostnadseffektivt sätt att förebygga psykiska besvär hos unga. Det visar rapporter från både Folkhälsomyndigheten och WHO.

Unga efterfrågar det. I en rad initiativ har svenska elever och intresseorganisationer krävt undervisning kring psykisk hälsa i skolan.

Det finns lösningar. Det finns material och program med bevisad effekt. Flera länder, bland annat Finland, har redan infört obligatorisk hälsokunskap i grundskolan.

Ett växande problem

Psykisk (o)hälsa i siffror


50 %

av unga upplever psykiska besvär

1/3

dödsfall bland unga är självmord

8 av 10

svenskar vill se psykisk hälsa på schemat

Vi står på ungas sida

Vi är många som har drivit denna fråga under lång tid. Från elevkårer till professionsförbund.

Nu går vi samman för att politikerna ska ta sitt ansvar. Här är våra förslag.

Material


Det finns redan program och pedagogiskt material att använda i undervisningen. Samtidigt som mer behövs.

Borde psykisk hälsa sättas på schemat i skolan?

Samtal om kampanjen med psykolog Siri Helle, skoldebattör Linnea Lindquist och skolminister Lina Axelsson Kihlblom. Ur Studio Ett, 17 augusti 2022.