Om oss

Tillsammans för psykisk hälsa i skolan

Vi är många som drivit frågan om psykisk hälsa på schemat. Från elever och lärare till ideella organisationer. Nu går vi samman för att se förändring.

Engagera dig du också!

Siri Helle, leg. psykolog och initiativtagare till kampanjen

Vill ni att er logga syns här?

Här listar vi ideella organisationer som ställer sig bakom initiativet. Vill ni vara med? Hör av er!

Vårt krav

Det finns folkligt stöd, forskning och goda exempel att införa psykisk hälsa på schemat. Det som krävs är politisk vilja.


Att alla elever får undervisning i psykisk hälsa under skoltid.

  • Undervisningen genomförs av personal med rätt kompetens. Exempelvis lärare som har genomgått särskild träning eller personal från elevhälsan.
  • Metoderna är förankrade i forskning. Exempelvis i form av åldersanpassade program som går att justera efter skolans lokala behov.
  • Skolorna får tillgång till de resurser och material som krävs för att genomföra undervisningen. Snarare än att varje skola tvingas ta fram eget material eller tyngas av dyra licenskostnader.

Ur debattartikeln ”Inför psykisk hälsa på skolschemat” i DN Debatt 23 februari 2022.

För att stärka ungas psykiska hälsa och ge alla elever möjlighet att klara skolan krävs ett helhetsperspektiv. Från ökade lärarresurser till satsningar på elevhälsa. Att sätta psykisk hälsa på schemat är en viktig pusselbit.

Tillsammans stärker vi Sveriges unga!

Samlade 25 000 underskrifter

Föreningen Tilia arbetar med kunskapsspridande och stödjande verksamhet till unga. I maj 2022 lämnade de in en namninsamling till skolministern om att införa psykisk hälsa i läroplanen.

Läs mer

Digital utbildning för högstadiet

I december 2021 lanserades För alla unga – en utbildning i psykisk ohälsa som används i undervisning för högstadiet. Den är framtagen av Trygg-Hansa i samarbete med bland andra Hjärnberikad och BRIS.

Läs mer

Ungas beställning till samhället

När regeringens Nationella samordnare för psykisk hälsa år 2015 frågade svenska unga vilka förändringar de vill se, efterfrågades undervisning kring psykisk hälsa.

Läs mer