Om oss

Psykisk hälsa på schemat är en kampanj för alla ungas rätt till skolundervisning i psykisk hälsa. Vi samlar ideella organisationer och privatpersoner för att åstadkomma förändring.

Vårt mål är att psykisk hälsa ska ha samma självklara plats i skolans läroplan som fysisk och sexuell hälsa.

Trots stigande ohälsotal saknas politiska beslut i frågan.

Tillsammans tar vi ställning!

Vi stöttar kampanjen

Vill du också göra skillnad?


Stötta oss i sociala medier. Berätta varför just du tycker att skolundervisning i psykisk hälsa behövs.

#psykiskhälsapåschemat

Vårt krav

Mycket behöver göras för ungas psykiska hälsa. Från att stärka elevhälsan till att korta vårdköerna. Undervisning är en viktig pusselbit: WHO lyfter det som sin främsta rekommendation i riktlinjerna för hur samhället kan främja ungas välbefinnande.

Undervisningen kan ges på olika sätt. Till exempel inom ett befintligt ämne som idrott och hälsa eller genom ämnesöverskridande projekt. Det som saknas är tydliga riktlinjer som garanterar att alla elever får goda och likvärdiga kunskaper om psykisk hälsa.


Alla elever ska få undervisning i psykisk hälsa under skoltid.

  • Uppdatera läroplanen för grundskola och gymnasium. Tydliggör vilka kunskaper alla unga har rätt till gällande psykisk hälsa.
  • Goda förutsättningar för lärare. Lärare ser behovet och många vill undervisa om detta – men man saknar förutsättningar. Erbjud fortbildning, inspiration och högkvalitativt material.
  • Stöd till skolorna. Strategiskt stöd till kommuner, skolledare, elevhälsa och skolpersonal som underlättar införandet.

Organisation

Kampanjen Psykisk hälsa på schemat startades år 2022 av psykologen Siri Helle. Det är en kraftsamling för ideella organisationer som länge drivit frågan, för att tillsammans åstadkomma förändring. Våren 2023 bjuds även allmänheten in till ett gemensamt upprop.

Den vanligaste kommentaren jag fick under mina år som psykolog i vården var ”Varför har jag inte fått lära mig det här tidigare?” Forskningen är tydlig – ju tidigare människor får lära sig att ta hand om sitt mående desto bättre.

Siri Helle, leg. psykolog och grundare

Tidigare insatser

Våra samarbetsorganisationer har drivit frågan om psykisk hälsa på schemat under flera år. Här är ett urval av tidigare projekt.

Föreningen Tilia samlade in 28 000 namnunderskrifter för psykisk hälsa på schemat som överlämnades till dåvarande skolminister Lina Axelsson Kihlblom år 2022.

I utredningen Ungas beställning till samhället önskar unga psykisk hälsa på schemat. Framtagen med Sveriges Elevkårer, Psykologförbundet, Tilia och Maskrosbarn.

Webbutbildningen För alla unga riktar sig till elever i högstadiet och är framtagen av Trygg-Hansa i samarbete med Bris, Unicef, Tilia och Tim Bergling Foundation.

Kontakt

Är du beslutsfattare, journalist eller representant för en organisation som vill engagera sig?

Välkommen att höra av dig!